CATALOGUS

Laatste update:
dinsdag 10 januari 2023

logo_lbh1

Meubelen

PLU

SOLDEN van 3 tot 31 januari
Uitzonderlijke acties op massief eiken collecties.

Privacyverklaring (20180517):
Meubelen Plu bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u mailen naar info@plu.be.
Verwerkingsdoeleinden
Meubelen Plu bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde informatie).
Rechtsgrond van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. ((b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Overmaken aan derden
Er worden geen persoonsgegevens gedeeld of overgedragen aan andere ondernemingen. Uitzonderlijk, enkel en alleen indien nodig, zullen de persoonsgegevens van de klant worden overgemaakt aan een leverancier van meubelen PLU indien deze leverancier een service opdracht bij de klant thuis moet uitvoeren. Dit zal dan steeds gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming van de klant.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft ten allen tijden recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het e-mailadres info@plu.be.
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).